Bispensgade 14, Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-144

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1300 - 1700 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6686
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6686: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for Budget 2 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6686
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6686: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for 6686, Budget 1 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Byggeri og anlæg
Journal nr.: ÅHM 6686
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6686: I forbindelse med et nybyggeri på grunden Bispensgade 14 i Aalborg er der udstedt en meddelelse om standsning af byggearbejderne, da der er påtruffet væsentlige fortidsminder på grunden. Der indsendes hermed budgetter for udgravning af de påtrufne kulturlag.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6686
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6686: Indsendelse af delregnskab nr. 2 for Budget 2 til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6686
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6686, Budget 1: Indsendelse af delregnskab nr. 2 til Slots- og Kulturstyrelsen.

Litteraturhenvisninger  (0)