Vester Svendstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110703-81

Fredningsnr.
1009142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/9 1911, gdr. Frands Madsen Diplom Afmærkn.: MS 1913, ved stud. Schultz. Høj, 2,5 x 20 m. Toppen afgravet mod vest og syd. Lyng i hede. Sb. 81 (1009-142) er med en revle forbundet med sb. 82 (1009- 143). Denne revle er næppe naturlig og synes at have inde- holdt sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor, velbevaret Jordhøi. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,60 M. høj; Diam. ca. 20 M. Toppen afgravet mod V. og S. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1911. Mærkestenen staar paa den nederste Halvdel af Østskraaningen. I lige Linje mod S.Ø. skyder sig ud fra Højen en Række Sten og Huller i Jorden efter Sten, alle paa en lav Kam, der ikke synes at være naturlig. Stenen o [s, se sb. 81S] og Hullerne p og q er paa en lav Højning, der flyder noget sammen med Terrainet, der neden for den sænker sig langsomt, og som iøvrigt her omkring er meget uregelmæssigt. Den nævnte Højning gaar i et med Kammen og afslutter den. Kammen gennemskæres paa 2 Steder af Vej. - Omkring Højen, N.- og Ø. for den, mellem den og ß, gaar en halvkredsformet Højning, der kunde se ud til at være kommet til senere. Fra 13,30 til 14,50 M. Hul B, 1,20 M. langt, 0,80 M. bredt. 1 M. fra Punkt 18 M. ses i Jorden Sten d [delta], 0,70 M. lang og bred. Fra 20,50 til 23 M. Hul a, 2,50 M. langt, 2,30 M. bredt. Fra 24,50 til 28 M. Hul b, 3,50 M. langt, 1,50 M. bredt. Ved Punkterne 33 M., 34,50 M., 37,20 M. og 38,80 M. Stenene c, d, e og f, smaa Sten, af hvilke e er rejst. [skitse] Fra 39,50 til 41 M. Hul g, 1,50 M. langt, 1,30 M. bredt. Fra 42,50 til 45,60 M. Hul h, 3,10 M. langt, 1,80 M. bredt. Fra 46 til 49 M. Hul i, 3 M. langt, 1,50 M. bredt. Fra 49,70 til 50,60 M. Hul k, 0,90 M. langt, 1,20 M. bredt. Fra 52,80 til 55,90 M. Hul l, 3,10 M. langt, 1,10 M. bredt. Fra 63,40 til 64,40 M. Hul m. 1 M. langt, og bredt. Fra 69,40 til 70,30 M. Sten n, 0,85 M. høj, 0,90 M. lang, 0,60 M. bred. Stødende op til dens sydøstre Hjørne skimtes i Jorden en lille Sten. Fra 72,90 til ca. 74 M. Sten o [s]; rejst, ca. 1,60 M. høj, 1,10 M. lang og 0,80 M. bred. Denne Sten er fredlyst 1911. Mærkestenen staar tæt S. for den. 0,50 M. Ø. for o [s] Hul q, 1,50 M. langt, 1,30 M. bredt. 1,30 M. S. for q og lige saa langt fra o [s] Hul p, 1,70 M. langt, 1,30 M. bredt. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 20 m. Toppen afgravet mod V og S. Lyng i Hede. 81 er med en Revle forbundet med 82. Denne Revle er næppe naturlig og synes at have indeholdt Sten. FM 1911 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)