Algade 16, Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-146

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Kulturlag, Udateret (dateret 800 - 1800 e.Kr.)

Forsvarsvold, Vikingetid (dateret 899 - 970 e.Kr.)
Tørveopbygget vold fra vikingetiden.

Kælderanlæg, Efterreformatorisk tid (dateret 1575 - 1599 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Middelalder (dateret 1300 - 1500 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (19)
2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for ÅHM 6403, Budget 6 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for ÅHM 6403, Budget 5 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for ÅHM 6403, Budget 4 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Budget 7 for fortsat overvågning og udgravning af arkæologiske kulturlag og stenfundamenter i profil og flade.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: I forbindelse med museets fortsatte overvågning af nybyggeri på grunden Algade 16 i Aalborg vil der ske byggeri i to områder, hvor der tidligere er konstateret kulturlag. Budget 6 indsendes derfor til sagsbehandling, så de pågældende områder kan blive udgravet.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Budget 4 og 5 for yderligere arkæologiske undersøgelser på grunden Algade 16 i Aalborg, idet der atter er påtruffet intakte kulturlag og fundamentssten til et hus.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Budget 3: Afrensning og registrering af sten til fundament til 1500-tals bindingsværkshus samt registrering af den arkæologiske sammenhæng, som disse sten indgår i.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Budget 2 for afrensning og registrering af kulturlag og en egepæl i ca. 9 m2 stor elevatorgrube til nybyggeriet.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Budget 1 for afrensning og registrering af kulturlag konstateret i en kældergrube til nybyggeriet.

2016 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: I forbindelse med gravning af en grøft til et større elkabel ønsker museet at overvåge gravearbejdet, da der vil være en stor sandsynlighed for at påtræffe kulturlag og arkæologiske levn fra i hvert fald renæssance og nyere tid ved arbejdet.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 2 for Budget 7 til Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 2 for Budget 4 til Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for sagens Budget 3 til Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for Budget 2 til Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregning nr. 1 for ÅHM 6403, Budget 7, Algade 16 i Aalborg til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af afsluttende regnskaber for ÅHM 6403 Budget 2 - 7 til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af endeligt regnskab for den arkæologiske forundersøgelse af nedgravningen af et højspændingskabel for energiselskabet HEF på grunden Algade 16 i Aalborg. Slots- og Kulturstyrelsen anmodes om godkendelse af dette regnskab.

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af beretning for forundersøgelse foretaget i forbindelse med nedgravning af et højspændingskabel for energiselskabet HEF. Der blev ved forundersøgelsen fundet kulturlag fra renæssancen samt en kampestenskælder fra samme periode. Under denne kælder var der spor efter flere bindingsværkshuse fra senmiddelalderen.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af beretning for den arkæologiske udgravning på grunden Algade 16, Aalborg. Der blev ved udgravningen fundet kulturlag fra renæssancen og en kampestenskælder fra samme periode. Under denne kælder var der spor efter flere bindingsværkshuse fra senmiddelalderen og ældre. Disse bindingsværkshuse har erstattet en træhusbebyggelse fra højmiddelalderen. I kulturlagenes ældste horisonter blev der fundet en tørvebygget vold fra vikingetiden samt kulturlag fra perioden før opførelsen af volden.

Litteraturhenvisninger  (0)