Algade 16, Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-146

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1500 - 1800 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (15)
2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for ÅHM 6403, Budget 6 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for ÅHM 6403, Budget 5 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for ÅHM 6403, Budget 4 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Budget 7 for fortsat overvågning og udgravning af arkæologiske kulturlag og stenfundamenter i profil og flade.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: I forbindelse med museets fortsatte overvågning af nybyggeri på grunden Algade 16 i Aalborg vil der ske byggeri i to områder, hvor der tidligere er konstateret kulturlag. Budget 6 indsendes derfor til sagsbehandling, så de pågældende områder kan blive udgravet.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Budget 4 og 5 for yderligere arkæologiske undersøgelser på grunden Algade 16 i Aalborg, idet der atter er påtruffet intakte kulturlag og fundamentssten til et hus.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Budget 3: Afrensning og registrering af sten til fundament til 1500-tals bindingsværkshus samt registrering af den arkæologiske sammenhæng, som disse sten indgår i.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Budget 2 for afrensning og registrering af kulturlag og en egepæl i ca. 9 m2 stor elevatorgrube til nybyggeriet.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Budget 1 for afrensning og registrering af kulturlag konstateret i en kældergrube til nybyggeriet.

2016 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: I forbindelse med gravning af en grøft til et større elkabel ønsker museet at overvåge gravearbejdet, da der vil være en stor sandsynlighed for at påtræffe kulturlag og arkæologiske levn fra i hvert fald renæssance og nyere tid ved arbejdet.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 2 for Budget 7 til Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 2 for Budget 4 til Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for sagens Budget 3 til Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for Budget 2 til Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6403
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6403: Indsendelse af Delregning nr. 1 for ÅHM 6403, Budget 7, Algade 16 i Aalborg til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Litteraturhenvisninger  (0)