Nørre Torup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110703-96

Fredningsnr.
1009170

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1943: Højtomt, kun nordlige rand tilbage. Lyng i hede. 1987: Høj, 2,0 x 12,0 m. Forgravet. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 38-39. Smaa Høie. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; Diam. 12,50 M. Ganske ødelagt; kun den nordlige Rand staar tilbage, stærkt afskaaret ved Foden, 1,70 M. høj. Lynggroet i Hede. Ved Foden er i S.Ø. 3 Huller i Jorden efter Sten: a) kvadratisk; Siderne 0,90 M. lange. b) 1,40 M. langt, 1,30 M. bredt. c) rundt; Diam. 1 M. - Ca. 50 Skridt nøjagtig Ø. for disse ses i Bakkebrynet en Række Huller efter Sten, af hvilke 6 ligger i en Linje, der gaar i Retning N. til S.: d) rundt; Diam. ca. 3,50 M. Endnu med Brudstykker af Stenen. e) 0,90 M. langt; 0,70 M. bredt. f) 1,40 M. langt, 1,20 M. bredt. Endnu med Brudstykker af Stenen. g) rundt; Diam. ca. 0,80 M. Endnu med Brudstykker af Stenen. h) 1,80 M. langt, 1,20 M. bredt. Endnu med Brudstykker af Stenen. i) rundt; Diam. 1,30 M. k) 1,70 M. langt, 1,40 M. bredt. l) rundt; Diam. 0,50 M. m) 1,50 M. langt, 0,60 M. bredt. n) 3,20 M. langt, 2,20 M. bredt. Man kan af Hullerne ikke ganske slutte sig til Stenenes Størrelse, da hine øjensynlig er blevet udvidet noget ved disses Bortfjernelse. - Der kunne ikke oplyses andet herom end, at der engang havde været "saa mange store Sten". Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1924 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højtomt, kun nordlige Rand tilbage. Lyng i Hede.

1943 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1009:170, Status: C

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredes. C-høj. Højtomt. Top og S-side forgravet, siderne hele vejen rundt ligeledes. Restaureres ? MB. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3150
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 2,0 x 12,0 m. Forgravet. I plantage.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3150
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)