Trimshøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110703-102

Fredningsnr.
1009151

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: I gul liste fredet 1894 Diplom Afmærkn.: MS 1896, ved lærer Skjoldborg Høj 3 x 17 m. Toppens højeste del er nærmest nord. Sydsiden skråner. I øst en mindre hulning. I nord en randsten synlig Lyng i hede. Højene sb. 101-103 (1009-150 til 152) kaldes "Trimshøje".
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trimshøiene [sb. 101-103], tre velbevarede Rundhøie.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,20 M. høj; Diam. 17 M. Toppens højeste Spids ligger nærmest Nordsiden; Sydsiden falder jævnere af end de andre. I Ø. en lavere Huling. I V. er Foden ubetydelig afgravet. I N. ses en Randsten. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1894. Mærkestenen staar paa Nordskraaningen. Ca. 10 Skridt mod N.N.V. staar en rejst Sten, 1 x 0,70 M., 1 M. høj. 101-103 kaldes Trimshøje (paa Generalstabens Kort Tripishøje).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 17 m. Toppens højeste Del er nærmest N. S Siden skraaner. I Ø en mindre Hulning. I N en Randsten synlig. Lyng i Hede. FM 1894 MS. 101, 102 og 103 kaldes tilsammen "Trimshøje".

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet pga. bevoksning i form af træer og bregner. Højen liger i skov tæt ved to andre høje.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)