Baunehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110704-12

Fredningsnr.
110814

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/7 1895. Kjettrup-Gjøttrup sogneråd. Fredningen tiltrådt af lærer A.Chr. Nielsen Afmærkn.: MS. 1896, ved lærer Skjoldborg "Hvideshøj", 1,5 x 13 m. Stærkt afgravet. Sydsiden skråner jævnt. Toppen flad, 2 m i diameter. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Skolelodden) Ødelagt Gravhøi, Randstenene ere borttagne af den forrige Lærer; Toppen tildels afgravet. Baunehøi.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvideshøj (i den ældre Beskr. kaldet Baunehøj). Ca. 1,50 M. høj; ca. 12,50 M. lang i N.-S., 8 M. bred i Ø.-V. Stærkt afgravet og ødelagt paa alle Sider, men navnlig mod N., N.V. og S.Ø. Den sydlige Halvdel skraaner meget jævnt; Toppen viser en Flade med en Diam. paa ca. 2 M. Fredlyst 1895. Mærkestenen staar paa Nordsiden. Græsgroet i Ager.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hvideshøj", 1,5 x 13 m. Stærkt afgravet. S-Siden skraaner jævnt, Toppen flad, 2 m i Diameter. Græs i Ager. FM 1895 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)