Øster Kjeldgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110704-26

Fredningsnr.
110816

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/7 1897. Gdr. Jens Larsen Nielsen, Øster Kjeldgård Diplom Afmærkn.: MS. 1899, ved Skjoldborg Høj, 2,5 x 21 m. Lodrette sider efter fjernede randsten, ca. 1,5 m høje. Fyrrebeplantet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt overpløiet.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker. Ifølge Schultz har Engelhardt afsat den som nr. 87 på kortet, men han omtaler den som nr. 85.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; Diam. ca. 21 M. Højden, der ikke kunde maales paa Grund af Beplantning, andrager ca. 3 M. Foden er afgravet og Randsten borttaget helt rundt, saaledes at der staar lodrette Brudflader, indtil ca. 1 M. høje. I disse var i N.Ø. kommet en Pakning af Sten, deriblandt 2 Slibesten, til Syne; dette Sted blev under Rejsen udbedret og tildækket. Den ældre Beskr. er paa dette Punkt uklar. Antagelig er det nærværende Høj, der paa Kortet er aflagt som 87 og i Beskr. omtalt under 85. Beplantet i Ager. Fredlyst 1897. Mærkestenen staar inde mellem Træerne i S.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 21 m. Lodrette Sider efter fjernede Randsten, ca 1,5 m høje. Fyrrebeplantet i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)