Vingårdsgade, Jernbanegade, Budolfi Plads, Algade i Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-147

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1320 - 1550 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1100 - 1534 e.Kr.)

Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1320 - 1550 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Udateret (dateret 800 - 1660 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering: Ved undersøgelsen er der hidtil bl.a. påvist en 15 meter bred lervold og en voldgrav tilhørende Aalborgs bybefæstning fra omkring 1320. En voldgrav fra antagelig 1200-tallet er påtruffet inden for 1320-befæstningen. Ydermere er der udgravet flere træhuse, veje og en brønd mv., som i tid strækker sig fra 1200- til 1500-tallet.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af budget for en arkæologisk udgravning i forbindelse med vand-, gas-, fjernvarme- og kloakarbejder i Vingårdsgade, Jernbanegade, Budolfi Plads (gaden) og Algade i Aalborg.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af det supplerende Budget 2 til sagsbehandling hos Slots- og Kulturstyrelsen, da forudsætningerne for det arkæologiske arbejde er væsentligt ændrede fra bygherres side.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af delregnskab nr. 2 for den arkæologiske undersøgelse. Den fortsatte undersøgelse har påvist dele af Aalborgs befæstning mod syd og sydvest, dateret til ca. 1320 samt bl.a. talrige huse og flere stalde fra 1300-1400-tallet. Endvidere er der udgravet en del af 1100-tals kirken Skt. Peders østlige kirkegårdsdige og enkelte begravelser fra kirkegården. Undersøgelsen fortsætter.

Litteraturhenvisninger  (0)