Lejrhøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110704-69

Fredningsnr.
110812

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1894. Elisabeth og Johanne Roulund, Aagaard Afmærkn.: MS. 1895, ved lærer Skjoldborg Høj, 3,5 x 30 m. Toppen ujævn og afgravet. Huller i øst- siden. I alle sider noget nedtrampet af kreaturer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi med enkelte Randstene (?). 95 Fod Tværmaal, 16 Fod høi. I Toppen en ikke dyb Rende.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,80 M. høj; Diam. ca. 30 M. Toppen meget ujævn og afgravet; Huller mod Ø. (Diam. 4,50 M.), N. (Diam. 4 M.) og S. (3,50 M. langt, 5 M. bredt), alle lige Dybe: ca. 0,70 M. Langs Foden og oppe paa Siderne er mod N.V. og Ø. Græstørven aftrampet af Kreaturer og lave Hulinger derved opstaaet. Græsgroet i Ager. Fredlyst 1894. Betegnelsen Lejrhøjene gælder nu 12, 20 og 22 [sb. 61, 69 og 71].

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 30 m. Toppen ujævn og afgravet. Huller i Ø-Siden. I alle Sider noget nedtrampet af Kreaturer. Græs i Ager. FM 1894 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig og velbeliggende, græsklædt høj i ager.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig græsklædt høj i ager.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende høji ager.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende, græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)