Lejrhøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110704-61

Fredningsnr.
110811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 22 m. Fra vest en fure 13 m lang, 5,5 m bred, 1 m dyb. Kun i øst og syd er toppen i oprindelig højde. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høi med enkelte Randstene endnu. Fra Vest langt ind over Midten er en lang, ikke dyb Indgravning, forøvrigt velbevaret. 85 Fod Tværmaal, 12 Fod høi.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,10 M. høj; Diam. ca. 22 M. Fra Ø. er gravet en Fure, der fra Toppen skraaner jævnt mod og omtrent naar ned til Højfoden; ca. 13 M. lang, 5,50 M. bred og i Toppen 1 M. dyb. Kun i Ø. og S. staar Toppen endnu i oprindelig Højde. I S. ses 2 Randsten; over dem er en lav Huling fremkommet ved, at Græstørven er aftrampet af Kreaturerne. I N.Ø. en lignende. Græsgroet i Ager. Betegnelsen Lejrhøjene gælder nu 12, 20 og 22 [sb. 61, 69 og 71].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 22 m. Fra V en Fure 13 m lang, 5,5 m bred. 1 m dyb. Kun i Ø og S er Toppen i opr. Højde. Græs i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)