Lejrhøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110704-71

Fredningsnr.
110996

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1894. Elisabeh og Johanne Roulund, Aagaard Afmærkn.: MS. 1895, ved lærer Skjoldborg Høj, 3,8 x 30 m. I østsiden af toppen et hul, østsiden noget forgravet. Lave hulninger ved foden. Lyng og græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
85 Fod Tværmaal, 14 Fod høi; velbevaret naar undtages et Par ikke dybtgaaende Gravninger midt i og mod Øst.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,80 M. høj; Diam. ca. 30 M. I Toppen mod Ø. et Hul, Diam. 4 M., ca. 0,50 M. dybt, fra hvis Østrand et andet strækker sig mod Ø. lidt ned ad Siden, 5,50 M. langt, 4,50 M. bredt og ca. 1,40 M. dybt paa dybeste Sted. Paa Siderne er nær ved Foden mod N., S., V. og Ø. fremkommet lave Hulinger ved, at Græstørven er aftrampet af Kreaturer. Lyng- og græsgroet i Ager. Fredlyst 1894. Betegnelsen Lejrhøjene gælder nu 12, 20 og 22 [sb. 61, 69 og 71].

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,8 x 30 m. I Ø-Siden af Toppen et Hul, Ø-Siden noget forgravet. Lave Hulninger ved Foden. Lyng og Græs i Ager. FM 1894 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)