Borup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-8

Fredningsnr.
1009177

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 13 m. Dybt hul i top. Rille om østlige halvdel efter fjernede randsten. Enebær og fyr i plantage på høj skrænt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 176/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 176/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forpagter Søren Larsen havde ved gravning i den forstyrrede høj fundet en stenkiste indeholdende en bronzedolk og fragmenter af en bronzenål. Stenkisten lå i retning SSV-NNØ og var 5 fod lang og 2 fod bred. Ved lærer Skjoldborgs ankomst var graven allerede gennemgravet.

1899 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 176/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre, tæt beplantet Høj, udgravet med et firkantet Hul, nu 1.80 M i N-S, 1.10 bredt. Heri fandtes en stensat Kiste i Retning SSV-NNØ, c 5' lang, c 2' bred. Endestenen i Syd var tyk, ikke flad, jævnhøj med de øvrige Sidesten; i Vestsiden var 3 i Østsiden 2 Sten, Nordenden var uklar. 3 flade Dæksten laa afvæltede (iflg Skr fra Skjoldborg af 12/4 99). Heri Bronzedolk og Naal B 6964-65.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 13 m. Dybt Hul i Top. Rille om østlige Halvdel efter fjernede Randsten. Enebær og Fyr i Plantage paa høj Skrænt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i gammel indlandsklitareal omgivet af nåletræsbevoksning og enebærbuske.

Litteraturhenvisninger  (0)