Vestergård, Borre
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
130512-140

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Enkeltfund, Jernalder (dateret 550 - 749 e.Kr.)

Metal, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
2016 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: FHM 5795
Moesgård Museum
Koncentration af detektorfund fra yngre germansk jernalder.

2016 Genstand givet til museum
Journal nr.: FHM 5795
Moesgård Museum
Koncentration af detektorfund fra yngre germansk jernalder.

2017 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: FHM 5795
Moesgård Museum
Brudstykke af næbfibel fundet med metaldetektor.

2017 Genstand givet til museum
Journal nr.: FHM 5795
Moesgård Museum
Brudstykke af næbfibel fundet med metaldetektor.

2018 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: FHM 5795
Moesgård Museum
Genstande fra ældre bronzealder og yngre jernalder fundet med metaldetektor.

2018 Genstand givet til museum
Journal nr.: FHM 5795
Moesgård Museum
Genstande fra ældre bronzealder og yngre jernalder fundet med metaldetektor.

2020 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: FHM 5795
Moesgård Museum
Ansøgning om tilskud til undersøgelse i forbindelse med dyrknings- og erosionstruede lokaliteter med væsentlige fortidsminder.

2020 Museal udgravning
Journal nr.: FHM 5795
Moesgård Museum
Uddannelsesgravning i samarbejde med AU.

2020 Museal prøvegravning
Journal nr.: FHM 5795
Moesgård Museum
Tirsdag den 21. januar 2020 foretog Moesgård Museumen prøveudgravning på ovennævnte lokalitet. Baggrunden for undersøgelsen var, at der på stedet var en markant koncentration af detektorfund, primært fra yngre germansk jernalder. Fundområdet dækker et areal på ca. 1 ha (fig. 1). Det skulle undersøges, om der var bosætningsspor på stedet, som efterfølgende kunne udgraves i forbindelse med Aarhus Universitets uddannelsesudgravning samt den årlige udgravning i samarbejde med Harvard Universitets Field School.

Litteraturhenvisninger  (0)