Aldrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-39

Fredningsnr.
1009195

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Flad i top, ret velbevaret. Graner i plan- tage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 85-90] Velbevarede, jevnstore Rundhøie.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 1.25 M. høj, Diam. ubestemmelig. Ret velbevaret; Sydsiden, Toppen beplantet med større Fyr, ellers lynggroet i Hede. 37-39 henhører til den ældre Beretnings Gruppe 86-90; nogle af denne Gruppe ligger muligt paa Hedegaardens Lod i Hjordal Sogn.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 15 m. Flad i Top, ret velbevaret. Gran i Plantage.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og lynngklædt høj i nyryddet område. Højen ligger tæt på flere andre høje.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lyngklædt høj i ryddet plantageareal.

Litteraturhenvisninger  (0)