Aldrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-47

Fredningsnr.
1009186

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1894, gdr. Bertel Jensen Diplom Afmærkn.: MS 1895, ved lærer Skjoldborg Høj, 2,5 x 18 m. Ujævn overflade. 1 randsten i øst. I syd- øst mindre udgravning. Fure i N-S. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 80-82] Mellemstore Høi paa høi Hedeaas. 82 er ramponeret; de to andre velbevarede.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.50 M. høj, Diam 18 M. Hele den øverste Del er stærkt ujævn, men fuldt lynggroet. 1 Randsten ses i Øst, 1 i Syd. I SØ ses paa 3 Steder mindre Nedgravninger, hvori mindre Sten. En Fure gaar i N-S vist fra Toppen. Fredlyst (tingl. 18/8 1894). Fredningssten højt i Vest.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 18 m. Ujævn Overfl. 1 Randsten i Ø. I mindre Udgravning. Fure i N-S. Lyng i Ager. FM 1894 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Buskklædt høj i udyrket, viltvoksende parcel i ager.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)