Aldrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-48

Fredningsnr.
1009189

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1894, gdr. Bertel Jensen Diplom Afmærkn: MS 1895, ved lærer Skjoldborg Høj, 3,5 x 16 m. Fra top en 4 m bred sænkning mod sydsiden, hvori også en vandret fure. I sydvest mindre afgravning. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 80-82] Mellemstore Høi paa høi Hedeaas. 82 er ramponeret; de to andre velbevarede.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.60 M. høj, Diam 16 M. I Toppen er en 4 M. stor, mod Syd skraanende Sænkning; i Syd ses en vandret løbende Fure højt oppe, i SV et Par mindre Afskrabninger. Fredlyst (tingl. 18/8 1894) Fredningssten højt i Vest. Lynggroet i Hede.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 16 m. Fra Top en 4 m br. Sænkning mod S-Siden, hvori ogsaa en vandret Fure. I SV mindre Afgravninger. Lyng i Hede. FM 1894 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og lyngkædt høj i græsareal tæt ved nordsøruten og flere andre gravhøje.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)