Baunehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-68

Fredningsnr.
1009203

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/9 1911, husejerinde Mette Marie Povlsen Diplom Afmærkn.: MS 1913, ved stud. Schultz. "Bavnehøj", 5,5 x 32 m. I top et hul, efer sagnet skyttehul fra 1864. Sti til toppen i SØ. Huller ved foden. I NV er foden afskåret. Lyng i ager og hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 28-29] Rundhøie; 29 er udgravet; et Broncespyd skal være fundet i den. 28 Baunehøi, 90 Fod i Tværmaal, 18 Fod høi lidt gravet i Toppen; forøvrigt velbevaret.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bavnehøj. 5.35 M. høj, Diam 32 M. I Toppen ses et 4.50 M. stort Hul med græsgroet Bund, nu 1.10 M. dybt; Udkastning mod SØ, hvor en Sti nu fører op. Hullet skal være gravet 1864 af Tyskerne, men Gravningen opgivet. Siderne er smukt hvælvede. Lynggroet i Ager. Fredlyst (tingl 16/9 1911). Iflg Indberetning til Ole Worm skal der have staaet en stor oprejst Sten ved Højen. N. for Bavnehøj er fundet en Skivespalter A 27663.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj" 5,5 x 32. I Top et Hul, efter Sagnet Skyttehul fra 1864. Sti til Toppen i SØ. Huller v. Foden. I NV er Foden afskaaret. Lyng i Ager og Hede. FM 1911 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, der ligger tæt ved Nordsøruten og flere andre gravhøje.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)