NYE etape 1-2
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150604-178

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Flinthuggeplads, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
2016 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: FHM 5806
Moesgård Museum
Afventer data

2017 Museal udgravning
Journal nr.: FHM 5806 OMR B
Moesgård Museum
Der er over det meste af undersøgelsesområdet fremkommet løsfund og spredte jordfaste levn efter bosættelse og anden aktivitet igennem yngre stenalder. Fund der underbygger og supplerer indtrykket fra de tidligere undersøgelser. I nogle områder fremtræder disse så koncentreret og af så væsentlig arkæologisk karakter, at de udpeges til videre arkæologisk undersøgelse. Et samlet areal på 6.140 m2 fordelt på 6 fundområder indstilles herefter til videre undersøgelse ved en opfølgende udgravning

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: FHM 5806/OMR B
Moesgård Museum
arkæologisk forundersøgelse af 4,2 hektar forund for byggemodning

2017 Museal udgravning
Journal nr.: FHM 5806
Moesgård Museum
udgravning af 4 flinthuggerpladser i forbindelse med anlæggelse af kloaktrace.

2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: FHM 5806
Moesgård Museum
Arkæologisk forundersøgelse af 2. etape af NYE. i alt 7,7 hektar

Litteraturhenvisninger  (0)