NYE etape 1-2
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150604-178

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Flinthuggeplads, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
2016 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: FHM 5806
Moesgård Museum
Afventer data

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: FHM 5806/OMR B
Moesgård Museum
Større forundersøgelse af 4,2 ha der dækker etape 1, delområde 2B til arealerne for den nye bydel Nye ved Elev, nord for Aarhus. Fund af en tyndnakket grønstensøkse nedlagt som offer i tørvemose. Spor efter ødelagt dysse ”Hundehøj”. Tæt vest for dyssen fremkom på dyssehøjningen et sandet kulturlag med fund af bearbejdet flint og keramik fra mellemste tragtbægerkultur MNI - bopladslag eller anden aktivitet samtidig med dyssen. Nær dette fandtes større kardele til et svajet bæger der tolkes som rester af en jordfæstegrav fra tidlig enkeltgravskultur. På lavereliggende sandet terræn nedenfor højingen fremkom kulturlag, kogestensgruber og andre gruber fra senneolitisk tid - sandsynligvis et bopladsområde i tilknytning til lavtliggende vådbund.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: FHM 5806 OMR B
Moesgård Museum
Der er over det meste af undersøgelsesområdet fremkommet løsfund og spredte jordfaste levn efter bosættelse og anden aktivitet igennem yngre stenalder. Fund der underbygger og supplerer indtrykket fra de tidligere undersøgelser. I nogle områder fremtræder disse så koncentreret og af så væsentlig arkæologisk karakter, at de udpeges til videre arkæologisk undersøgelse. Et samlet areal på 6.140 m2 fordelt på 6 fundområder indstilles herefter til videre undersøgelse ved en opfølgende udgravning

2017 Museal udgravning
Journal nr.: FHM 5806
Moesgård Museum
udgravning af 4 flinthuggerpladser i forbindelse med anlæggelse af kloaktrace.

2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: FHM 5806
Moesgård Museum
Arkæologisk forundersøgelse af 2. etape af NYE. i alt 7,7 hektar

Litteraturhenvisninger  (0)