NYE etape 1-2

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150604-178

Anlæg og datering

Flinthuggeplads, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Lille flintplet.
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 9000 - 6401 f.Kr.)
Jagtstation fra Maglemosekulturen.
Kulturlag, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Knogledeponeringer og rester af mosepotter i tørvemose.
Dysse, Stenalder (dateret 3500 - 3201 f.Kr.)
Rester af dyssen "Hundehøj"
Kulturlag, Stenalder (dateret 3500 - 3201 f.Kr.)
Grube (uspecificeret funktion), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2016 Planlagt byggeri/anlæg
Moesgård Museum
Afventer data

2017 Museal forundersøgelse
Moesgård Museum
Større forundersøgelse af 4,2 ha der dækker etape 1, delområde 2B til arealerne for den nye bydel Nye ved Elev, nord for Aarhus. Fund af en tyndnakket grønstensøkse nedlagt som offer i tørvemose. Spor efter ødelagt dysse ”Hundehøj”. Tæt vest for dyssen fremkom på dyssehøjningen et sandet kulturlag med fund af bearbejdet flint og keramik fra mellemste tragtbægerkultur MNI - bopladslag eller anden aktivitet samtidig med dyssen. Nær dette fandtes større kardele til et svajet bæger der tolkes som rester af en jordfæstegrav fra tidlig enkeltgravskultur. I samme område er der også flint af anden karakter, der bedst dateres til Maglemosekulturen. De fundførende lag fra Maglemosekultur og Tragtbægerkultur knytter sig til en lokalt sandet undergrund på højningen. På lavereliggende sandet terræn nedenfor højningen fremkom kulturlag, kogestensgruber og andre gruber fra senneolitisk tid - sandsynligvis et bopladsområde i tilknytning til lavtliggende vådbund.

2017 Museal udgravning
Moesgård Museum
Arkæologisk undersøgelse af flere fundområder udpeget ved forundersøgelse. På en bakketop sydligt i området er der udgravet en lille højtliggende jagtplads fra Maglemosekulturen. På samme højning er der registreret sparsomme spor efter den sløjfede storstensgrav "Hundehøj". Samtidig med dyssen er et nærliggende kulturlag og enkelte gruber med fund af keramik og bearbejdet flint, herunder en hel, sleben tyndnakket økse. Aktiviteterne dateres til overvejende TNII/MNI. tragtbægerkultur. I samme område er der også et større grubeanlæg fra yngre bronzealder. Nedenfor højningen er der på lavereliggende terræn med vådbund registreret aktivitet fra senneolitikum/ældre bronzealder samt tørvemose med dyreknogler og mosepotter fra ældre jernalder. Tilsvarende er der på højningen ved "Hundehøj" bopladsgruber fra ældre jernalder foruden flere koge-/ildgruber.

2017 Museal udgravning
Moesgård Museum
udgravning af 4 flinthuggerpladser i forbindelse med anlæggelse af kloaktrace.

2017 Museal prøvegravning
Moesgård Museum
Arkæologisk forundersøgelse af 2. etape af NYE. i alt 7,7 hektar