Kollerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-107

Fredningsnr.
1009200

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1894, gdr. Niels Jensen Pedersen. Diplom Afmærkn.: MS 1895, ved lærer Skjoldborg. Dysse med omgivende jordhøj, 2 x 20 m. Højen afgravet i øst og nord. Alle randsten borte. Dyssen sat af 6 bæresten og 1 dæksten. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøi hvori en Runddysse med en Overligger, som maaske har været dækket af Jord; næsten utilgængelig.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse med omgivende Jordhøj [skitse]. 2 M høj, Diam 1950 M. Højen selv er stærkt medtaget: Fra Øst er saaledes gravet skraat af indtil Graven; i Nord er afgravet og taget Randsten, ligesaa i SV. 1 Sten ses c 2 M øst for Kamrets Østside. Dyssen selv er sat af 6 Bæresten og 1 Dæksten; Dimensionerne vil ses af Hosstaaende. Højden er nu 0.65; i Højen med den nuværende Gulvflade ligger en Del Flintknolde. Dækstenen er 2.50 M. i VNV-ØSØ, 2.30 M bred, indtil 1 M. tyk. - Fredlyst (tingl. 18/8 1894) Mærkestenen staar mod Øst, syd for Stenen. Maaske er det denne der sigtes til i Indberetningen til Ole Worm: "Vesten en Bygsted ved Navn Bjerregaard, ved en Høj kaldes Grenhøj[?], findes en Stendoes".

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse med omg. Jordhøj 2 x 20 m. Højen afgravet i Ø og N. Alle Randsten borte. Dyssen sat af 6 Bæresten og 1 Dæksten. Græs i Ager. FM 1894 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, der ligger tæt ved anden høj. I overliggerstenen ses en række gamle indhugninger som sandsynligvis stammer fra forsøg på fjernelse af stenen i tiden før 1913.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt dysse beliggende i lille græsparcel i ager. Trampesti fører forbi fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)