Brøndum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-123

Fredningsnr.
10088

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/8 1895, købt. Afmærkn.: MS 1907, ved forf. Skjoldborg. Knækket. Langdysse i VNV-ØSØ. 0,8 m høj, 8 m bred og 58 m lang. Kam- ret er næsten dækket, så kun dækstenen ses. Også de fleste randsten er jorddækkede, 1 ses i syd udfor kamret, flere i nord. Græs i ager. Højens placering korrigeret på fredningskortet, se deklara- tionsarkiv, skrivelse fra G. Kunwald af 19.5.1980.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med Retning VNV-ØSØ, 58 M. lang, 8 M. bred mellem Stenrækkerne, c 085 M. høj. I Østenden ses 3 Sten, nemlig 1 ved Midten og 1 ved hver Side som den yderste i Langsiderne; 2den Sten i Rækkerne ses i Syd og skimtes i Nord. Fra 4.50-9.00 og derfra til 15.00 ses 2 brede Huller i Rygningen. I det sidste ses 11.50-12.50 en stor Dæksten, den er 2.20 x 1.40 M stor og i Syd ses at hvile paa en Sidesten; det øvrige af Graven er skjult. Ud for Kamret ses en Randsten i Syd; ved 19.00 og ved 24.50 ses Randsten i Nord. Fra c 20.00 ses en Sænkning i Ryggen, mellem de 2 Randsten tillige en nord for Ryggen. Ved 37.50 ses Randsten baade i Nord og Syd, ved 40.50 1 i Syd. Fra disse Sten mod Vest er der gravet Fure baade mod Nord og Syd og Stenene borttagne. Fra 3750-4300 ses en Sænkning langs Midten. Kamret er fredlyst samt 8' Jord omkring det; Mærkestenen staar syd for det ved Stenen i Sydrækken. Fredningsbeskrivelsens anførte Sten kan ikke verificeres, da det hele nu er saa jorddækket.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i V NV - Ø SØ, 0,8 m h., 8 m br., 58 m l. Kamret er næsten dækket, saa kun Dækstenen ses. Ogsaa de fleste Randsten er jorddækkede, 1 ses i S udfor Kamret, flere i N. Græs i Ager. FM 1895 MS (knækket).

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3190/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet pga. høj græsbevoksning og liden naturlig højde. Langhøjen ligger i eng nær vej og bebyggelse.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)