Thorshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-121

Fredningsnr.
100810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 23 m. Indgravning fra SØ. Af østsiden en del fjer- net, så siden står stejlt. Foden noget afpløjet. Græs i a- ger. Højene sb. 121-122 (1008-10, 9) kaldes "Thorshøje".
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 10-11] Thorshøie; No 10 er 86 Fod i Tværmaal, 16 Fod høi; fra Øst er en stærk Indgravning ind over Midten. No 11 er 70 Fod i Tværmaal; Toppen er afgravet men forøvrigt er Høien velbevaret.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 M høj, oprindelig Diam c 23 M. Udgravet med et c 6 M bredt Gab fra SØ. Mod Øst er meget bortkørt; her staar en stejl Brink paa c 2 M' Højde, ved den ligger nogle Sten paa c ½ M. I Nord, Vest og Syd er Foden noget udpløjet. Græs- og lynggroet i Ager. I Østsiden er fundet et lille Flintspyd, der gennem Gdj Niels Jensen, Kollerup, er kommet til Thisted Museum. 121-122 kaldes Thorshøje.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 x 23 m. Indgravning fra SØ. Af Ø-Siden en Del fjernet, saa Siden staar stejlt. Foden noget afpløjet. Græs i Ager. 121-122 kaldes "Thorshøje".

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager med enkelte træer. Højen er synlig fra vej og ligger tæt ved anden høj.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)