Brøndum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-130

Fredningsnr.
10086

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/12 1895, gdr. Niels Ludvig Pedersen Diplom Afmærkn.: MS 1896, ved lærer Skjoldborg Høj, 1,6 x 18 m. Højens form røber en jættestue, af hvilken 4 dæksten ses i række, N-S. SØ 2 bæresten. Af randsten ses i NØ 3, i vest 5 og i syd 3. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.60 M. høj, Diam 18 M. I Toppen ses eller skimtes 4 Dæksten af en Jættestue med en samlet Udstrækning i N-S af 5.30 M; den nordligste er synlig, 2.30 l, 1.50 br. 085 høj. Ved denne Stens Vestende skimtes 2 Stene, antagelig Sidesten i Kammeret. I Øst ses 2 Sten, sikkert af Gangens Nordside; Dæksten findes ikke. Af Randsten ses i NØ 3 tæt sammen, nord for dem skimtes en fjerde. I Vest ses med Afstand 5 større Randstene, i Syd 3. Fredlyst (tingl 14/12 1895) Fredningsstenen staar højt i Syd.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,6 x 18 m. Højens Form røber en Jættestue af hvilken 4 Dæksten ses i Række N-S. I Ø 2 Bæresten. Af Randsten ses i NØ 3, i V 5 og i S 3. Græs i Ager. FM 1895 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt jættestue i skovl næt bebyggelse.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)