Fjerritslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-148

Fredningsnr.
110810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Ruin af stor høj, nu 2,5 x 21 m. Udgravet til ringvold, in- tet af oprindelig overflade i behold. Græs i hønsegård. Tinglyst tekst 1986: Høj, 2,5 x 21 m. Fra ØSØ en 4 m bred og 12 m lang indgravning til og med højens midte. Træer og græs i hønsegård.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den ene af Høiene [sb.147-148] ere forsvunden [sb.147]; den anden stærkt ødelagt [sb.148].

1924 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 M. høj; Diam. 19 M. Helt udgravet; kun den nordlige, den sydlige og lidt af den vestlige Rand staar endnu. Den udgravedes for ca. 60 Aar siden [ca.1864], og Stenene derfra anvendtes ved Opførelsen af Vestermølle i Gøttrup Sogn. I Fylden ses meget ildskørnet Flint. Græsgroet i Ager.

1943 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1108:10, Status: B

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruin af stor Høj, nu 2,5 x 21 m. Udgravet til Ringvold, intet af opr. Overflade i Behold. Græs i Hønsegaard.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2911
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2911
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. 2,5 x 21 m. Fra ØSØ en 4 m bred og 12 m lang indgravning til og med højens midte. Træer og græs i hønsegård.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i græsmark tæt ved bebyggelse.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)