Vestre Skivevej 130A
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130101-222

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Hus (evt. med stald), Oldtid (dateret 1700 - 401 f.Kr.)
Ved udgravning blev der fundet stolpehuller med ler i toppen fra treskibet langhus

Hus (evt. med stald), Oldtid (dateret 2350 - 1301 f.Kr.)
Mulig toskibet hustomt. Tre stolpehuller på række.

Kogegrube, Oldtid (dateret 2350 - 401 f.Kr.)

Affaldsgrube, Oldtid (dateret 2350 - 1301 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 10439
Viborg Museum
Da bygherre havde besluttet sig for at rykke byggeriet om på sydsiden af eksisterende stald blev der lavet en ny muldafrømning. Her fremkom tre stolpehuller på række, der kan være rester af en toskibet hustomt.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 10439
Viborg Museum
Ved en udgravning af et areal på ca. 700 m2 blev der fundet stolpehuller fra et treskibet langhus samt ild-/kogegruber og enkelte fyldskifter. En datering til sen ældre bronzealder eller yngre bronzealder foreslås.

2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: VSM 10439
Viborg Museum
Ved en forundersøgelse af et 2500 m2 stort område forud for landbrugsbyggeri blev der fundet gruber og stolpehuller i den vestlige del af undersøgelsesområdet. Lerkarskår fra grube dateres til yngre senneolitikum og en række stolper foreslås dateret til samme periode og kan være fra en toskibet huskonstruktion. Endvidere blev der fundet stolpehuller med lerplamager i toppen, hvilket typisk er et træk, der ses ved bebyggelse fra senere perioder (fra den sidste del af yngre bronzealder og i jernalder). Et randskår fra en af disse stolpehuller foreslås da også dateret til sen yngre bronzealder eller ældre førromersk jernalder. Således ser det ud til, at der er bebyggelse på stedet fra to perioder.

2017 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: VSM 10439
Viborg Museum
Planlagt landbrugsbyggeri

Litteraturhenvisninger  (0)