Stølgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050612-99

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Møntfund, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)
Fund af borgerkrigsmønter fra midten af 1200-tallet indenfor omtrent 10 x 10 m. Formodet skattefund.

Gård, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
I forbindelse med eftergravning af mindre skattefund fra 1200-tallet, kunne et stort antal anlæg erkendes. Formentlig gårdsanlæg fra ældre middelalder.

Enkeltfund, Jernalder (dateret 550 - 1066 e.Kr.)
Nøglefragment og stigremsbeslag fra vikingetid samt fuglefibel fra yngre germansk jernalder fundet med metaldetektor

Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
To fibler fra romersk jernalder

Undersøgelsehistorie  (9)
2017 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: KNV00592
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af x218-214, x227-230, x232, x234, x236-237, x239 og x242 til danefævurdering (middelalderlige mønter, en mulig blyamulet, en ornamenteret blytenvægt samt klædeplomber).

2017 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: KNV00592
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af X1-x26, borgerkrigsmønter (Erik Plovpenning og Christoffer, x27 forgyldt beslagsplade og x28 fuglefibel fra Yngre germanertid til danefævurdering.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00592
Museum Sydøstdanmark

2017 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: KNV 00592
Museum Sydøstdanmark
Indlevering af danefæ, primært mønter fra midten af 1200-tallet

2018 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: KNV00592
Museum Sydøstdanmark
Indlevering af 19 genstande fra lokaliteten Stølgård i Strøby, matrikel 41a, Strøby By Strøby. X245-247, x250 og x260 indsendes til danefævurdering, mens x248-248, x251-259 og x261-263 hjemtages til museets samling

2018 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00592
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af regnskab for eftergravning i 2017.

2018 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: KNV00592
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af KNV00592x34-42, x45, x49, x51-56, x58-72, x74-77, x80-82, x84, x85, x87, x90-94, x96-98, 104, x142, x145, x146, x159-165, x168-x169, x181-186, x205-210, x211-215. De fleste genstande hører til skattefund af danske mønter fra 1200-tallet. Se også beretning for eftergravning af skattefund.

2018 Privat detektorbrug
Journal nr.: KNV00592
Museum Sydøstdanmark
Afsøgninger med metaldetektor på matrikel 41a. Hele marken er afsøgt og der er fremkommet fund over stort set hele matriklen. Der synes dog at være flest genstande fra middelalder tættest på landsbyen, men der bl.a. er fundet genstande fra romersk jernalder og yngre jernalder et stykke fra landsbyen.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00592
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af budget for udgravning, dyrkningstruede lokaliteter 2019.

Litteraturhenvisninger  (0)