Solbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120311-136

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 1101 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: ÅHM 6433
Nordjyllands Historiske Museum
Større arkæologisk forundersøgelse viste, at der på nordsiden af højen var bevaret en afrundet grøft, der må være relateret til højen. Grøften var op til 20 cm dyb og ca. 2 m bred med en meget afrundet profil. Grøften havde en mørkt grå til sort muldet fyld, hvilket må vidne om, at den har stået åben. Den meget mørke farve virkede påfaldende, da højen antages at være fra ældre bronzealder. Grøften viser at højen må have haft en diameter på godt 20 m. Midten af højen afdækkedes, men der fandtes ingen rester af centralgraven. Der var ikke bevaret højfyld. Der blev trukket tre grøfter ned over højens sydside, men her fandtes ikke spor af ringgrøft eller sekundærbegravelser. Sammenholder man med opmålingen på Original 1 kort, kan man se at højen allerede i 1700-tallet var meget reduceret i omfang. Beretning findes under sagen med sted- og lok.nr. 120311-130.

2017 Museal grafisk eller digital dokumentation
Journal nr.: ÅHM 5507
Nordjyllands Historiske Museum
Gravhøj afsat på Original 1-kort fra 1790.

Litteraturhenvisninger  (0)