Nordre Ringvej 19
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130813-126

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hus (evt. med stald), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Tre formodet treskibet huse, 13 formodet gruber, heraf en med meget forkullet korn, og en grube med neolitiske lerkarskår.

Undersøgelsehistorie  (4)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 09879
Viborg Museum
Ved udgravningen af et forinden prøvegravet område blev der undersøgt to mindre felter, i alt ca. 860m2. I det sydlige felt blev der fundet dele af et treskibet huse, og i det nordlige blev der undersøgt to treskibede huse. I alt blev der undersøgt 6 fyldskifter, 15 gruber, 73 stolpehuller og formodet stolpehuller. I flere gruber blev der fundet lerkarskårne. På baggrund af huskonstruktioner og lerkarskår skal bebyggelsen forslås en datering til bronzealder.

2017 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 09879
Viborg Museum
Diverse sagsbehandling i forbindelse med byggeri af stald og gylletank.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VSM 09879
Viborg Museum
Ved en mindre prøvegravning af ca. 6500 m2, forud for byggeri af stald og gylletank, blev der fundet væsentlige fortidsminder på dele af det undersøgte områder. På den nordligste del blev der fundet mange gruber, heriblandt en med meget korn i overfladen, samt mindst to huskonstruktion. På den sydlige del blev der fundet en huskonstruktion, en grube med neolitiske lerkarskår og der blev fundet lerkarskår i lavningen på midten af det undersøgte område. De to områder, hvor der blev fundet huskonstruktioner, indstilles til undersøgelse, mens den resterende del frigives.

2017 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 09879
Viborg Museum
Diverse sagsbehandling i forbindelse med byggeri af stald og gylletank.

Litteraturhenvisninger  (0)