Stavildvej 7
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130907-131

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Fyldskifte (uspecificeret), Oldtid (dateret 5400 - 1101 f.Kr.)
Et 16 cm dybt, lyst fyldskifte med fund af ukarakteristisk flintskraber.

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: VSM 10449
Viborg Museum
Viborg Museum foretog en egenfinansieret forundersøgelse forud for byggeri af sommerhus af et 3280 m2 stort areal. Der blev trukket søgegrøfter med en samlet længde på 120 m og et areal på 228 m2. Ved prøvegravningen blev der fundet et mindre fyldskifte (A4) med en dybde på 16 cm og ukarakteristisk form i overfladen. I fyldskiftet blev der fundet en flintskraber (X1), der ikke dateres nærmere end ertebøllekultur-ældre bronzealder (registreret under SB 130907-132) Herudover blev der fundet fire flintafslag i pløjejorden (ej hjemtaget), der ikke heller ikke kan dateres nærmere. Uden fund af flere anlæg blev området efterfølgende frigivet.

2017 Diverse sagsbehandling
Viborg Museum
Viborg Museum blev i forbindelse med Viborg Kommunes byggesagsliste opmærksom på bebyggelse af sommerhusgrund.

Litteraturhenvisninger  (0)