Tømmerby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-104

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0.90 M. høj; Diam 9 M. I Toppen ses en 4.50 stor, flad, lynggroet Sænkning. Lynggroet i Hede. Sikkert udgravet.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 9 m. I Top en flad Sænkning. Smaa Gravninger i SV. Lyng i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
På den afsatte position ses intet spor fra højen. Området er dyrket mark, p.t. græsgang, og højen er sikkert helt overpløjet. Check evt. luftfoto inden aflysning, - området må formodes at have været ager i mange år hvorfor der sikkert ikke er grundlag for påtale.

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Ikke fundet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Ikke fundet, jævnfør nyberejsningstekst.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)