Tømmerby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-112

Fredningsnr.
110757

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj lyst med følgende tekst: ********************************************* Høj, 14,5 x 9,5 m stor og 1 m høj. Største længde i Ø-V. Ujævn højflade og affladet top på grund af gamle afgravninger. Diffus afgrænsning mod vest. Ca. 1/3 af den nordlige højfod er afgravet og har en op til 1 m høj, stærkt skrånende afgravningsbrink. En ca. 1,5 x 1 x 0,6 m stor sten beliggende ca. 5 m øst for højen er omfattet af fredningen. I have.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høi, ødelagt; der ligger større Stene i Fylden og der synes at have været Randstene.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.10 M. høj, Diam 12-13 M. Overfladen er ganske ujævn; den er sikkert udgravet; mod Øst og Vest ses udenfor den Jordbunken, antagelig udkastet ved Udgravningen. Mod SV ses 3 Randsten. Bundstykker af kløvede Sten ligger paa Overfladen.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 12 m. Ujævn Overflade og Udkast i Ø og V synes at vise, at Højen har været noget større. Kartoffelkule indgravet fra SV.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. På og omkring den på mb og sb-kort afsatte position fandtes intet anlæg lig eller lignende tidl. beskrivelse. Området er bebygget med enkelte nye huse, og der er sket terrænmæssige ændringer herved hvorunder højen kan formedes at være ødelagt. Yderligere findes talrige mindre jorddynger, - revler som slører billedet. Højen kan altså med rimelighed af meldes, men bør dog genbesigtiges med JGB i forbindelse med opfølgninngsarbejde.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet identificeret som aflang højning ved ejendom, muligvis forkert identifikation.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)