Munketoft
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210302-73

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bosættelse, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: HAM 5794
Haderslev Museum
Der blev ved udgravningen fundet rester af bygninger, kulturlag og anlæg fra 16- og 1700-tallet. Det hele var dog meget forstyrret af yngre aktiviteter, så det var ikke muligt at opnå en sammenhæng i strukturer og anlæg.

2017 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: HAM 5794
Haderslev Museum
Anmodning om godkendelse af budget for udgravning sf byggefelt med væsentlige jordfaste fortidsminder påvist ved egenfinansieret forundersøgelse.

2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: HAM 5794
Haderslev Museum
Forud for nedrivninger og nyopførelse af dagligvarebutik i krydset Munketoft og Søndergade tæt ved Brede Kirke i Bredebro blev det knapt 3000 m2 store grundstykke arkæologisk prøvegravet. Herved fremkom spor efter stolper og stolperækker, som muligvis skal henføres til middelalderlige kådner- eller gadehuse.

Litteraturhenvisninger  (0)