Vægelhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-132

Fredningsnr.
110749

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Frøstrup Kjærup Høj, "Vegelhøj", 3 x 26 m. Afgravet syd fra, så højen skrå- ner mod det højeste punkt i N. I opr. midte en kiste i Ø-V. Kistens indgang i Ø er synlig, mens dæksten er fjernet og sidesten dækket. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vægelhøi, ret anselig men afgravet paa flere Sider. Bevoksning: 1992: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vegelhøj. Nu mod Nord 3 M h; Diam mindst 26 M. Bortsløjfet sydfra saaledes at den nu jævnt skraaner op mod det højeste Punkt. Sydligt i Resten, men vist omtrent ved Højens oprindelige Midte ses en Kiste i Ø-V, af hvilken 1 Dæksten er borttaget. Kisten er 2.60 l, 055 br indvendig, sat af 1 Sten i hver Ende ca 4 i hver Side; Dybden er mindst 040. Der har været 4 Dæksten; No 2 fra Øst er aftaget, men ligger paa Højsiden. Sidestenene er forhøjede ved mindre Sten eller vandrette Fliser. Kistens Bund ligger c 2.25 under det højeste Punkt. Græsgroet i Ager. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vegelhøj" 3 x 26 m. Afgravet S fra, saa Højen skraaner mod det højeste Punkt i N. I opr. Midte en Kiste i Ø-V. Kistens Indgang i Ø er synlig, mens Dæksten er fjernet og Sidesten dækket. Græs i Ager.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Vegelhøj". Forgravet høj som beskrevet, dog uden spor af stenkiste. Ved Ø højfod 1 stor sten, - muligvis randsten. Højen helt græsklædt. GI-fixpunkt på højtop. Off.vej ca. 10 m. Ø for høj. Privat gård ca. 30 m. N. for høj. Højen opgives af dyrket mark, og oppløjes retangulært. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk udsigt over Selbjerg Vejle. Højen ligger ret ud til off. vej. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)