Hjortshøjvej 32, Egå
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141102-84

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2017 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: FHM 5849
Moesgård Museum
I forbindelse med forundersøgelsen blev der fundet bebyggelsesspor fra senmiddelalder og renæssance. Museet vurdere derfor, at der bør foretages en udgravning af området. Bygherre har anmodet museet om at udarbejde et budget.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: FHM 5849
Moesgård Museum
arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning

Litteraturhenvisninger  (0)