Tornhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-141

Fredningsnr.
110765

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Frøstrup Kjærup Tingl.: 7/10 1911, forpagter P. Sørensen Kortegaard Høj, "Store Tornhøj", 2,5 x 15 m. Toppen danner let forsæn- ket flade. Skridning i SØ. Græs i ager. (Intet MS).
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tornhøi, ødelagt. I den vestlige Side er i en Urne med brændte Ben fundet en Broncenaal. Bevoksning: 1992: Græs

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Tornhøj". Nu 2.50 M høj; Diam 15 M.; men den har været ikke lidt større; der er gravet af den fra alle Sider. I Nordvestsiden naar nu den stejle Brink helt op til Randen af en 5 M stor Sænkning i Toppen; denne er dog nu kun 040 dyb. Der er fundet en Urne med en Bronzenaal. Græsgroet i Ager. Fredlyst (tingl. 7/10 1911). Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Tornhøj" 2,5 x 15 m. Toppen danner let forsænket Flade. Skridning i SØ. Græs i Ager. FM 1911.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj "Store tornhølj, i ager med fladt topparti ca. 5 m. i diam. Højen helt græsklædt. Sydlige højside afgravet i gl. tid, og spredte gl. kreatur skader på øvrige højflade. lille naturlig skrænt syd for højen. Dyrket mark til højfod imod N. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i ager, på delvis uopdyrket højdredrag. Noget uregelmæssig form pga gamle skader, nu helt tilgroet. Afræsses ikke længere.

Litteraturhenvisninger  (0)