Grønnegade 13
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160303-186

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1500 - 1700 e.Kr.)
Affaldslag dateret til 1500- og 1600-tallet.

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HOM 3462
Horsens Museum
I en 95 cm dyb sondage blev registreret tre horisonter: Det ældste der blev fundet er et karakteristisk, homogent affaldslag af brunlig-gråsort fedtet, lidt leret sand der indeholder først og fremmest mange nedbrudte organiske affaldsstoffer men også trækulsnister, små murstensstumper, tegl- og mørtelgrus. Fundgenstandene fra dette lag er fragmenter af sortbrændt glittet keramik (såkaldt jydepotte) samt rødbrændt glaseret keramik, et tykt bundskår fra en skumvinflaske, et skaftfragment uden mærke fra en kridtpibe og et smedet jernsøm samt en del overskårne dyreknogler fra dyrepartering (fig. 5). Affaldslaget dateres efter disse fund til slutningen 1500- og 1600-tallet (frilagt lagtykkelse 40-50 cm). Affaldslaget er overlejret af et heterogent, leret sandlag og endeligt af et nedbrydningslag af gruset og leret sand med små murbrokker, kalkmørtel, teglfragmenter (frilagt lagtykkelse 25-30 cm). Disse lag bliver forstyrret af moderne nedgravninger (forsyningsledninger m.m.) i forbindelse med opførelse af baggårdens 1900-tals bebyggelse (renseri). Øverst ligger et moderne lag af stabilgrus og sand samt den eksisterende flisebelægning (frilagt lagtykkelse inkl. fliser ca. 20-25 cm).

2017 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: HOM 3462
Horsens Museum
Projektering af tilbygning. Horsens Museum anbefaler arkæologisk forundersøgelse.

Litteraturhenvisninger  (0)