Kappelskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-167

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Sodsværtet grube, 1 m i diameter, 20 cm dyb.

Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 - 3951 f.Kr.)
Fragm. mesolitisk flække fundet på overgangen mellem pløjejorden og undergrundssandet.

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: MNS50307
Museum Nordsjælland
I ledningstracéet fandtes en sodsværtet grube 1 m i diameter. Umiddelbart ved siden af fandtes på overgangen pløjelag/undergrundssand en fragm. mesolitisk flække.

2017 Diverse sagsbehandling
Uspecificeret institution
DONG Energy nedlægger højspændingsledning Borup-Græsted.

Litteraturhenvisninger  (0)