Skallehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-7

Fredningsnr.
110613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Skallehøj", 1 m høj, 19 m i Ø-V og 8 m i N-S. I top et stort hul. I SØ-side mindre hul, der blotter sten. Tjørnehæk går over højen i Ø-V. Græs i ager. Bør udgraves. Tinglysning (notering) af tidligere C-høj 1998: *********************************************** Højrest, "Skallehøj", 1,8 m høj, diam. 9,5 x 19 m. Største længde i Ø-V. Flad top, gamle afgravninger af højoverflade. I skel i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skallehøi, en mindre anselig Høi. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skel til 14aa. Skallehøj. c 2 M. høj. Tværmaal langs Skellet (Ø-V) 18-19 M, nu kun 7-8 M. bred. I Toppen ses et 2.50 x 1.50 M. stort Hul, ikke meget dybt. Midt nede mod SØ ses et 2 M. stort Hul, der har blottet en større og mange mindre Sten, muligt Rest af en Kiste med Retning NØ-SV; den store Sten c 1 M. lang, 0.60 bred. 035 tyk. I Sydbrinken ses en Del mindre Sten. En Tjørnehæk (Skel) gaar midt over Højen; mod Øst staar Popler ved Foden. Græsgroet i Ager. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skallehøj" 1 m høj, 19 m i Ø-V, men kun 8 m i S-N. I Top et stort Hul, der blotter Sten. Tjørnehæk gaar over Højen i Ø-V. Græs i Ager. (Bør udgraves.)

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj, "Skallehøj" i markskel Ø-V med tjørne træer. Uregelmæssig højflade m. gl. afgravninger. På højen tjørn, hyld og bævreasp. Flad top. Kunstig rævegrav sat af betonrør langs N.siden af høj m. åbning ved Ø og V højfod. Luftledning på træmaster i læhegn. 1 træmast på V.højfod. Skal tinglyses. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget uregelmæssig og aflang form. Træer er fældet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i et hegn mellem to marker.

Litteraturhenvisninger  (0)