Vesløs Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-8

Fredningsnr.
110611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,9 x 9 m. Sydsiden let nedskredet. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 090 M. høj; Diam 8.50. Konturen vag. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,9 x 9 m. S-Siden let nedskredet. Lyng i Hede.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ca. 2/3 - 1/2-delen af lavhøj anlagt på kant af gl. kystlinie Ø-V. N. for Vestes Vejle. Ca. 1/3 af højens SØ-del mangler. Er enten nedskredet af naturlige skrænt og/eller nedtrampet af kreaturer for år siden. Højen ligger på et lille kuperet og gærsklædt friareal omgivet af dyrket ager som lejlighedsvis overkøres med traktor, - højen er dog ikke beskadiget herved. I højens nuvær SØ-side er ca. 0,5 m. høj bring prient. NØ-SV hvori en hovedstor sten ses. Ny aftel den 4.11.1992:Ejer informeret om højens eksistens og sårbare karakter i forhold til traktorkørsel og kreaturbeskadigelser. Aftalt at højen ikke afgræsses. Bevoksning: 1992: Græs

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, jvf. nyberejsningstekst. Meget nedbrudt høj med firkantet form, højens sider står med lodrette brinker. Hovedsageligt gammel skade.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en græsklædt rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)