Vesløs Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-9

Fredningsnr.
110610

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1912, husejerinde Else Maria Poulsen. Diplom Afmærkn.: MS 1915, oberstl. Lund. Høj, 2,5 x 18 m. Fod afpløjet i Ø og V. Flad afgravning i S. I V 1 randsten synlig. Lyng i ager. NMI: ......I V 11 randsten .........
Undersøgelsehistorie  (8)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig Rundhøi; der er gravet i den. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.50 M. høj, Diam 18 M. Foden er afskaaret, i Ø og V saa meget, at Bredden kun er 14.50. Mod NØ ses ved Foden et bueformet Indsnit 2.50 M. ind, udvendig 3 M bredt. I Syd gaar en flad Afgravning halvt op. I Vest ses ved Foden en 2.70 M. lang, 1.10 M. bred Indskæring; her ses en Randsten og en løs Sten; den sidste oplystes at være Dækstenen til en lille Kiste, der endnu staar, delvis jorddækket; indvendig er den 1.20 lang i N-S, 090 br; man kan se 1 lang Sten i Vest og 1 Endesten i Syd. Lynggroet i Ager; alle Beskadigelser er ligeledes lynggroede. Fredlyst 1912. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 18 m. Fod afpløjet i Ø og V. Flad Afgravning i S. i V 11 Randsten synlig. Lyng i Ager. FM 1912 MS.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Græsklædt høj i ager. Ompløjet helt til højfod, - og sikkert helt ind i randstensskæde. 3 sten fra randstenskæden ligger oplagt på NV-lige højside. Gl. afgravning af Ø,NV og V-højside, - nu græsklædte. Granit M.S. på S. højtop. Højtop let affaldet. Enkelte løv- og Nåletræer på højen. Alle beskadigelser er af gl. karatker, men ejer bør informeres om den nye 2m.-zoen. Jfr. iøvrigt detaljeret beskrivelse i sb -tekst. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet; højen er bevokset med tjørn, hyld og nåletræer, der hindrer udsyn til højen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en græsklædt rundhøj med mindre træer. Ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)