Vesløs Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-11

Fredningsnr.
11069

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 21 m. Større indgravning fra Ø går næsten til mid- ten. I V er foden afskåret indtil randstenene. Flere sten i SV fod.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høi, omtrent halvt bortgravet. Bevoksning: 1992: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den vestlige Halvdel af en Høj. 3 M. høj; Diam 21 M. Smukt hvælvet. Lynggroet i Ager. Foroven gaar Indgravningen til Midten; Brinken skraaner dog saa meget, at der er Sandsynlighed for, at Midtgraven er urørt. I Vest er Foden afskaaren ind til Randstenene; i SV ses et sammenhængende Parti af tætstillede Sten. 2.70 M langt, nordligere ses 2 Sten; 10 ligger væltede af Leje. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 21 m. Større Indgravning fra Ø, gaar næsten til Midten. I V er Foden afskaaret ind til Randstenene. Flere Sten i SV-Fod.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Græsklædt høj i N-S gående agerskel, ca. 70 m. S. for offentlig vej m. vigeplads. Østlige højside og -top stejlt afgravet i gl. tid, og pløjes nu helt til højfod imod Ø og V. I alt mangler ca. 1/3 af højen imod Ø. Bevoksning: 1992: Græs

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet, der er bevokset med hyldetræer på højens østside.

Litteraturhenvisninger  (0)