Erisvænget, Sønderris
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190506-327

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Affaldsgrube, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: SJM 711
Sydvestjyske Museer
Slutundersøgelse af bebyggelses fra sen yngre bronzealder-ældre førromersk jernalder, samt bebyggelsesspor formodentlig fra tragtbægerkulturen.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SJM 711
Sydvestjyske Museer
1. etape af større forundersøgelse forud for byggemodning af område mellem Tarphagevej og Sønderrisvej i Sønderris . 1. etape på ca. 9,6 ha. Tidligere fund af overpløjede gravhøje og bebyggelsesspor af bl.a. ÆJA i område. Fund af hustomter fra YBA-ÆJA, samt bebyggelsesspor fra Tragtbærerkultur.

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SJM 711 II
Sydvestjyske Museer
Større forundersøgelse forud for 2. etape af byggemodningen Erisvænget i Esbjerg. Tidligere fund af ældre jernalder syd for området og omfattende tidlig middelalderlig bebyggelse vest for området.

Litteraturhenvisninger  (0)