Vesløsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-23

Fredningsnr.
11077

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1903, proprietær C,J. Nørgaard Diplom Afmærkn.: MS 1907, forfatteren Skjoldborg Lille, 1,5 x 13 m. I S-N dog kun 11 m. Lille flad sænkning i toppen. I S foden lidt afskåret. 2 randsten i Ø, 4 i S. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Urørt, mellemstor, fladet Høi. Bevoksning: 1992: Græs

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.40 M. høj, Diam 13 M (i N-S dog kun 11.50) Mod Øst ses 2 Randsten; mod Syd er Foden lidt afskaaren; her skimtes 4 smaa Randsten. Nordligt i Toppen er en mindre flad Sænkning. Græsgroet i Ager. Fredlyst 1903. Fortegnelsens Maal paa den "langagtige Høj" skyldes, at der mod Vest ligger 2 M udyrket udenfor Højfoden. 22-23 hører til samme fra Vesløsgaard udstykkede Huslod. Dette Stykke Jord, der skyder sig ind i Øsløs Sogn, kaldes Trættejorden, fordi den var et Stridens Æble mellem Vesløsgaard og Øsløs. Det fortælles om en gammel Ejerinde af Vesløsgaard, at det var paa den nu fredlyste Høj hun stod, da hun - med Jord fra Gaardens Mark i sin Sko - svor, at hun stod paa sin egen Jord. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 13 m, i S-N dog kun 11 m. Lille flad Sænkning i Toppen i S. Foden lidt afskaaret. 2 Randsten i Ø, 4 i S. Græs i Ager. FM 1903 MS.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afpløjet rundhøj i ager. Fritliggende. Pløjes helt ind i højfod hele vejen rundt så foden står ganske stejlt, men dog stadig græsklædt. FM. Granit på S. højtop. Gl flad afgravning af N. højtop. Små markstensdynger på N og V højfod. Ingen synlige randsten, - er sikkert fjernet ved nærpløjning. Ingen træer på højen som er helt græsklædt. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i ager.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en græsklædt rundhøj med enkelte småtræer, der ligger i dyrket mark.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)