Vesløsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-31

Fredningsnr.
11074

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1903, proprietær C.J. Nørgaard Diplom Afmærkn.: MS 1907, forfatteren Skjoldborg Høj, 2,3 x 14 m. I top en bred sænkning. SØ fod afskåret. Mindre hul i NØ. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre, velbevaret Rundhøi. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.30 M. høj, Diam 13.50 M. Østligt i Toppen ses en 3.50 M. stor, flad Sænkning. Mod SØ er Foden brat afskaaren; mod NØ ses et ubetydeligt Hul ved Foden. Lynggroet i Hede, der delvis er beplantet. Fredlyst 1903. Fredningsstenen staar i Toppen, vest for Sænkningen. 26-31 ligger paa samme, fra Vesløsgaard udskilte Gaardlod, Matr. No 1b dog 31 delvis paa 1a. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,3 x 14 m. I Top en bred Sænkning. SØ-Fod afskaaret. Mindre Hul i NØ. Lyng i Hede. FM 1903 MS.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj i fyrretræsplantage ca. 25m. N og Ø for agerskel. Græsklædt og med talrige fyrretræer < 10m. M.S. granit på højtop mod V. Fladt ca. o,6 m. dybt topkrakter ud gennem østlige højtop. Flad afgravning af Østlige højside. Ellers vedbevaret. Tidl. omtalte afskæring af SØ-lige Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i kanten af bevoksning. Syd for højen indhegnet græsmark med heste.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)