Vesløsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-32

Fredningsnr.
11073

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 13 m. I top et firkantet hul, 0,5 m dybt. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 32-34] Gruppe af tre Rundhøie, to større nemlig og en lille (6 Fod Tværmaal, 1 Fod høi); velbevarede. Bevoksning: 1992: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.50-1.75 M. høj, Diam 12.50. Lynggroet i Hede. Højen er noget stejlere mod NV end mod SV, hvor Terrænet skraaner. I Toppen er et ganske ubetydeligt, lynggroet Hul. Ellers velbevaret. [sb. 32-34] De ligger paa et Areal som den forrige Ejer af Vesløsgaard, Godsejer Nørregaard, har beholdt til Beplantning. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 13 m. I Top et firkantet Hul, 0,5 m dybt. Lyng i Hede.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Græsklædt høj på græsningsareal for hjortefarm. Højen ligger ca. 8m. N. for sydligste, SØ-NV gådende indhegning, og ca. 10m. Ø for NØ-SV gående skrænt imod Temmerby Fjord. På højen 2 grantræer. Hele højtoppen er afgravet i gl. tid (græsklædt), til ca. 1,0 m. under nuværende max. højde. Højfyld med mange småsten ses i højtop imod SV- spredte næve-hovedstore sten i højflade. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i indhegnet areal med hjorte og heste.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)