Vesløsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-34

Fredningsnr.
11076

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Uregelmæssig høj, 0,9 x 11 m. Hul i top. Intet af oprindelig overflade i behold. Lyng i hede. Bør udgraves. Tinglysning (notering) af tidligere C-høj 1998: ********************************************** Høj, 1 x 8 m. Overfladen uregelmæssig grundet gamle afgravninger. I græsningsareal.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 32-34] Gruppe af tre Rundhøie, to større nemlig og en lille (6 Fod Tværmaal, 1 Fod høi); velbevarede. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uregelmæssig Højning, antagelig en ganske forstyrret Høj. Indtil 0.85 M høj; Diam indtil 10.50. Lynggroet i Hede. [sb. 32-34] De ligger paa et Areal som den forrige Ejer af Vesløsgaard, Godsejer Nørregaard, har beholdt til Beplantning. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uregelmæssig Høj 0,9 x 11 m. Hul i Top. Intet af oprindelig Overflade i Behold. Lyng i Hede. (Bør udgraves.)

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj på græsningsareal for hjortefarm. Ligger 16 m. NØ for 1107:3. Højen er græsklædt og uden større, synlige afgravninger som giver den et noget uregelmæssig overflade. På højen 4 grantræer. Højen er absolut fredningsværdig. Skal tinglyses. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)