Vesløsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-35

Fredningsnr.
11072

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lav høj, 1 x 11 m. Små huller i S og N. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, velbevaret Hedehøi, 6 Fod høi. Bevoksning: 1992: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav, men smukt formet og fuldstændig velbevaret Høj; 1 M. høj, Diam 10.50 M. Lynggroet i Hede. 35-38 og vist 39 ligger paa samme Lod som 32-34. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj, 1 x 11 m. Smaa Huller i S og N. Lyng i Hede.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret, lav rundhøj med noget udflydende højfod. I toppen enkelte små gl. afgravninger med en enkelt mindre jordfast sten. Ved VSV-lige højfod en tilsvarende lille randsten. Ligger 53m. SV for sydligste jorddige, ret SV for 1107:1. I græsmark som benyttes om hjortefarm. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i hjortefarm.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)