Vesløsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-37

Fredningsnr.
11071

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dige (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1903, prorietær C.J. Nørgaard Diplom Afmærkn.: MS 1907, forfatteren Skjoldborg Langhøj på "Høbjerg", 3-3,2 m høj, 18 m bred, 35 m lang. Små huller ved SØ fod blotter 4 sten, sikkert af et kammer. I nordende 6 meget svære randsten blottet. Kreaturstier i vest- siden blotter mindre randsten. Flade sænkninger et par ste- der. retning N-S. Lyng i hede. Bakketoppen, på hvilken hø- jen ligger, er indrammet af et svært jorddige.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj. 35 M. lang, 18 M. bred, 2.90-3.20 M. høj. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1903. Af Randstenene ses følgende: I en Indskæring, der i 4 M' Bredde er ført 3 M ind fra Foden mod SØ ses 2 af Østsidens og 1 af Sydendens Randsten; endvidere er fremgravet 1 Sten midt for Sydenden og 1 i sydvestre Hjørne. Mod Nord er fremgravet 2 store Sten i Nordenden og 2 af Østsidens; den yderste er 1.20 M. h; 1.50 M. bred. Bredden mellem Stenrækkerne er 8.80 M. Beskadigelserne af Jordhøjen er - regnet fra Syd - følgende: 6.70-10.00 en dyb Gravning. - 10.50-14.00 en flad Sænkning. - 15.00-20.50 en stor flad Sænkning, i hvilken et dybt firkantet Hul fra 17.30-18.00; vest for dette staar Fredningsstenen. - 22.50-25.50 vest for Midtlinien en ganske flad Sænkning. 35-38 og vist 39 ligger paa samme Lod som 32-34. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj paa "Høbjærg", 3-3,2 m høj, 18 m br., 35 m lang. Smaa Huller ved SØ-Fod blotter 4 Sten. I S blotter en dyb Gravning Sten sikkert af et Kammer. i N-Ende 6 meget svære Randsten blottet. Kreaturstier i V-Siden blotter mindre Randsten. Flade Sænkninger et Par Steder. Retning N-S. Lyng i Hede. Bakketoppen, paa hvilken Højen ligger, er indrammet af et svært Jorddige. FM 1903 MS.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Yders smuk beliggende langhøj. Orienteret NØ-SV på top af naturlig bakke / g. kystlinie med flot udsigt imod V. Tommeby Fjord. Højen ligger i en indhegnet hjortefarm, og omgives, jfr. 4 cm kort, af et op til ca. 2,5 m. bredt og 1 m. højt simpelt jorddige. Området for højfod og til ca. 3m. herfra langs NV-lige langside er afgravet til ca. 0,6 m. dybde i forbindelse m. etablering af jordiget. Højen er græsklædt uden træer. M.S. granit midt på NV-lige langside nær højtop. En rævegrav imod NNØ. Gl. kreaturstier langs NV-lige højside med stabil græsbevoksning, og her ses adskillige randsten / sten fra højpakning. Randsten iøvrigt: SØ-lige langside: 3 store ved NØ hjørnet. NØ-ligkortside: 3 store randsten. SV-lige kortside: 3 store i S.hjørne m. gl. afgravning + flere små. I højtop 3 gl. græsklædte sænkninger uden sten. Ingen spro af stensat gravkammer imod VSV. Nuværdende hjortebstand har afslidt og nedtrampet højfod og højflade til ca. 1m. afstand fra de 3 store randsten i NØ-hjørnet. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er et fantastisk udsigtspunkt og burde ideelt set være offentlig tilgængelig. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på højdedrag med udsigt ned over Tømmerby gravpladsen og Tømmerby Fjord. Fantastisk udsigt fra højen. Omgives af gl. dige. Ligger i indhegnet hjortefarm, hvor der også går heste.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)