Vesløsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-38

Fredningsnr.
11075

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Flad høj, 0,7 x 9 m. Uskadt. Graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 065 M. høj; Diam 9.50. Lynggroet og beplantet i beplantet Hede. 35-38 og vist 39 ligger paa samme Lod som 32-34. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Høj 0,7 x 9 m. Uskadt. Graner i Plantage.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ganske lille rundhøj. Tuegrav uskadt. I indhegning til hjortefarm ret Ø for gårdsbygninger, kun ca. 6m. Ø for gårdsplads. Enkelte sten i højfyld, - flere mærkes m. jordspyd. Let forgravet i gl. tid langs højfod. Ca. 50 m. NØ for højen har ejer for mere end 15 år siden anlagt en kunstig høj i forbindelse med udgravninger til en smøøregrav på gården. Se foto 8:11-13. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ganske lille høj i græsplæne ved ejendom.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)