Fruergårdsvej Vest, Børkop
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170501-123

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stolpehul m. uvis funktion, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
2017 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: VKH 7787
VejleMuseerne
Afventer data

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7787
VejleMuseerne
Bygherre ønsker at der foretages en forundersøgelse af 24.300 m2. Der blev i forundersøgelsen trukket søgegrøfter og fundet 24 anlæg, hovedsageligt stolpehuller og gruber. Der blev ikke fundet væsentlige fortidsminder.

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7787
VejleMuseerne
Forud for byggemodning blev foretaget en forundersøgelse af et areal på ca. 7,4 hektar. På det sydvestlige område fremkom der to områder med spor fra oldtids bebyggelse, i form af henholdsvis én og tre hustomter, som ud fra hustypologi dateres til ældre bronzealder. Der indstilles derfor to område på henholdsvis 3012 m2 og 1450 m2 til egentlig udgravning eller in situ bevaring.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: VKH 7787
VejleMuseerne
Udgravning af samlet 4662 m2.

Litteraturhenvisninger  (0)