Fruergårdsvej Vest, Børkop
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170501-123

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stolpehul m. uvis funktion, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
2017 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: VKH 7787
VejleMuseerne
Afventer data

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7787
VejleMuseerne
Bygherre ønsker at der foretages en forundersøgelse af 24.300 m2. Der blev i forundersøgelsen trukket søgegrøfter og fundet 24 anlæg, hovedsageligt stolpehuller og gruber. Der blev ikke fundet væsentlige fortidsminder.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: VKH 7787
VejleMuseerne
Udgravning af samlet 4662 m2.

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7787
VejleMuseerne
Forundersøgelse af 7,4 ha.

Litteraturhenvisninger  (0)